Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Poświętne  sprawdź informacje Na Mapie gminy Poświętne

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Poświętne.

Mapa Geoportal Poświętne

Dane urzędu

Urząd Gminy Poświętneul. Krótka 1Poświętne, 05-326

Tel: 25 7520380 wewn. 16

Fax: 25 7520390

E-mail: sekretariat@ugposwietne.pl

Powiat: wołomiński

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Poświętne: 1434082

Witryna: http://www.ugposwietne.pl/

Władze lokalne: Wójt Sylwester Niźniksekretarz@ugposwietne.pl

Gmina Poświętne w liczbach

Powierzchnia gminy Poświętne*

104 km2

1389 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Poświętne*

6 239 mieszkańców

1495 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Poświętne*

60 mieszkańców na km2

1300 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Poświętne

Geoportal Poświętne prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Poświętne

Jak powstał Geoportal gminy Poświętne?

Geoportal Poświętne powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Poświętne, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Poświętne umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Poświętne

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Poświętne?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Poświętne;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Poświętne;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Poświętne;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Poświętne;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Poświętnego.
Informacje na Geoportalu Poświętne

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Poświętne?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Poświętne;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Poświętne;
 • Rejestr MPZP Poświętne;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Poświętne;
 • Mapa Topograficzna gminy Poświętne;
 • Mapa Solarna gminy Poświętne;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Poświętne;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Poświętne

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Poświętne?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Poświętne.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Poświętne łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Poświętnym. W zależności od wybranej kompozycji mapy Poświętnego zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Poświętne, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Poświętne oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Poświętne. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Poświętnego możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Poświętnego. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Poświętne. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Poświętne.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Poświętnym.

  Geoportal gminy Poświętne posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Poświętne. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Poświętnym sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Poświętne przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Poświętnym.

  W Geoportalu Poświętne przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Poświętne. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Poświętnym. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Poświętne zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Poświętne, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Poświętne oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Poświętne.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Poświętne. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Poświętne są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Poświętne podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Poświętne.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Poświętnym. W Geoportalu gminy Poświętne udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Poświętnym wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Poświętne.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Poświętne. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Poświętne dla mieszkańców

Geoportal Poświętne jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Poświętne. Na mapie Poświętnego sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Poświętne mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Poświętne. Korzystając z map Geoportalu gminy Poświętne w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Poświętne są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Poświętne dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Poświętne dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu